Misja B XVI – Nordkapp

Oto jak zapowiadaliśmy wyprawę na Nordkapp z 2012 r.

Byliśmy w Azji, w Afryce, na najbardziej wysuniętych na zachód i południe punktach Europy… Tegoroczna wyprawa rowerowa to podbój Nordkapp, umownie nazwanego najdalej wysuniętym punktem Europy, który leży na terenie Norwegii.

Hasło tegorocznej wyprawy to „Misja B XVI – Nordkapp”, co oznacza nasz gest solidarności z papieżem Benedyktem XVI, w intencji którego jedziemy. Chcemy swoją modlitwą i trudem wesprzeć jego misję w Kościele. Wiele osób wątpi w następcę Jana Pawła II, brakuje im zaufania i wierności papieżowi. Takich momentów w historii Kościoła było wiele. W czasie Rewolucji Francuskiej podobnej próbie poddany był, jak wielu mieszkańców Europy, również św. Eugeniusz de Mazenod, jednak dotrzymał wierności swojemu hierarsze i w dużym stopniu zaangażował się by go wesprzeć. Tegoroczna nazwa rajdu także dobrze współbrzmi z hasłem roku w Kościele „Kościół naszym domem”. O ten Dom chcemy się troszczyć.

 Oficjalne logo wyprawy w 2012 r.: